O webu Linkdo

Ukládejte a sdílete své oblíbené odkazy Linkdo je místo pro zveřejňování zajímavých článků, stránek či obecně obsahu na internetu. Příspěvky mohou být vtipné nebo vážné, to necháme na vás :)

Pravidla

  1. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla a podmínky užití webové stránky linkdo.atlaso.cz
  2. V případě nedodržování pravidel může být uživatelský účet zablokován nebo smazán
  3. Veškeré informace na webové stránce linkdo.atlaso.cz vkládané uživateli jsou nezávazného charakteru. Provozovatel Atlaso.cz neodpovídá za pravdivost jejich obsahu.
  4. Uživatel nesmí v rámci webové stránky linkdo.atlaso.cz ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice
  5. Uživatel může kdykoliv kontaktovat administrátory webové stránky prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo soukromé zprávy.
  6. Každý sdílený odkaz bude mít vyplněn smysluplný nadpis a krátký popisek.
  7. Cílem webu je sdílet kvalitní a zajímavý obsah z internetu

Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje; provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost obsahu.

Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb serveru, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na server.

Kategorie Web je strukturovaný na bázi skupin/témat. Na odběr některých z nich si přihlášen (á) automaticky (tzv. Výchozí skupiny). Kteroukoli skupinu můžeš kdykoliv buď Blokovat (její příspěvky se ti nebudou zobrazovat v Tvém hlavním kanálu) nebo Odebírat (její příspěvky se ti budou zobrazovat v hlavním kanálu, i když nejde o výchozí skupinu). Každá kategorie má své vlastní téma, vzhled a nastavení.

Vzhled

Web nabízí světlý a tmavý režim. Vzhled se mění dle nastavených preferencí uživatele (podle toho zda má uživatel ve svém systému nastaven světlý nebo tmavý režim). Pokud vám toto chování nevyhovuje, můžete si vzhled nastavit napevno ve svém uživatelském účtu.

Děkujeme za dodržování pravidel a přejeme příjemně strávené chvíle u stránek lindo.atlaso.cz.

Tým administrátorů Atlaso.cz


Návod jak používat web Zde naleznete jednoduché vysvětlení jak používat web Linkdo.


Kontakty